Säännöt /Rules


 

1/12 Scale R/C AirCombat kilpailusäännöt kaudella 2009-2010

 Seuraavat säännöt on laatinut Air Combat Elementary Support (ACES) eikä niitä saa muuttaa ilman ACES:n kirjallista lupaa. Sääntöjä saa vapaasti levittää ja kääntää muille kielille.

Ristiriitatapauksissa alkuperäiset englanninkieliset säännöt ovat määräävät.

 1. R/C AirCombat

 1.1 Yleistä

R/C AirCombat lajin tarkoituksena on "herättää henkiin" II maailmansodan ilmataistelut turvallisena ja nautittavana skaalakilpailuna, jota yleisön on mielenkiintoista seurata ja joka tarjoaa haastetta kilpailijoille.

 1.2 Yleisiä sääntöjä

Kaikki FAI:n ohjesäännöt koskien lennokkia, varusteita ja itse lennättäjiä sovelletaan tähän lajiin, ellei näissä säännöissä toisin mainita. Kilpailija on yksin vastuussa kilpailussa käytettävän lennokkinsa lentokelpoisuudesta. Järjestävä yhteisö ja päätuomari ovat vastuussa taajuushallinnasta kilpailun aikana.

 1.3 Turvallisuus

Turvallisuuteen vaikuttavat seikat on otettava huomioon erittäin vakavasti. Kilpailijan käytös, jonka päätuomari, tai kilpailun järjestäjät, havaitsevat vaarantavan kilpailun turvallisuuden aiheuttaa kilpailijan hylkäämisen. Kilpailija, joka ei ole kisan järjestäjille tuttu, voidaan määrätä tekemään näytöslento, jossa hän osoittaa olevansa kykenevä lennättämään 1:12 taistelukonetta.

 2. Kilpailupaikka

2.1 Lennätysalue

Kuvassa esitetään tyypillinen ison kentän ja -kilpailun lennätysalue rajoineen. Turvaraja pitää olla aina käytössä, jotta koneet pysyvät turvallisen etäisyyden päässä piloteista. Tilan niin salliessa tulee lennätysalueen ja yleisörajan välisen etäisyyden olla mahdollisimman suuri.

2.2.1 Lennätysalue

Lennätysalue sijaitsee aina turvarajan etupuolella. Jos kone päätyy lennätysalueen etupuolelle, ei sitä saa hakea erän aikana, tai muiden koneiden ollessa ilmassa.

2.2.2 Laskeutumisalue

Laskeutumisalue tulee selvästi määritellä kilpailun järjestäjän toimesta. Vain kone, joka laskeutuu laskeutumisalueelle on sallittua hakea erän aikana ja vain niille sallitaan uusintalähtö. Ks. 4.6 Lentoonlähdöt.

2.2.3 Turvaraja

Turvaraja sijaitsee 5-8 metriä pilottilinjan etupuolella. Kilpailupäivän aikana tulee kaikkien lennokkien lennätyksen tapahtua turvarajan etupuolella. Rajan ylityksestä seuraa sääntöjen mukainen rangaistus, tai hylkääminen. Sääntö on voimassa kilpailujen alkamisesta niiden päättymiseen saakka. Tämä sääntö koskee kaikkia lentoja kaikilla koneilla.

 2.3 Starttipaikat ja valmiusalue

Starttipaikat sijaitsevat toisiinsa nähden noin 3-5 metrin välein. Valmiusalue sijaitsee noin 10 m starttipaikkojen takapuolelle merkityn linjan takana. Valmiustilassa lennättäjien ja avustajien tulee pysyä tämän linjan takapuolella.

 2.4 Yleisö

Yleisön tulee olla turvallisen etäisyyden (min 40-60m) päässä turvalinjasta, tai yleisö tulee suojata turvalaittein kuten verkolla. Turvallinen alue määritellään verkon alareunasta samaksi mitaksi kuin on verkon korkeus. Esimerkiksi kolme metriä korkean pystysuoran verkon takana turvallinen alue on kolme metriä. Lisäksi ensimmäinen metri välittömästi verkon takana on katsottava vaaralliseksi alueeksi. Kaikilta muilta alueilta kuuttakymmentä metriä (60m) lähempänä turvalinjaa tulee kypärää käyttämättömät ihmiset sulkea pois.

 2.5 Ensiapu

Kilpailupaikalla tulee olla erikseen merkitty ensiapupaikka. Ensiapupaikalla tulee olla onnettomuuden varalta vähintään ensiapupakkaus.

 3. Välineet

3.1 Esikuva

Lennokin tulee olla skaala tai semiskaala lennokki taistelukoneesta, joka on rakennettu vuosien 1935 ja 1945 välisenä aikana. Esikuvana olleessa lentokoneessa on pitänyt olla lähtöteholtaan vähintään 500 hevosvoiman moottori. Mittakaava on 1:12 ja lennokki tulee olla mittakaavan mukainen siiven kärkivälin ja rungon pituuden suhteen +/- 5% tarkkuudella. Muiden mittojen tulee olla +/- 2cm tarkkuudella mittakaavassa. Rungon pituus mitataan siiven etureunan tai potkurin/potkureiden takalinjan ja rungon takimmaisen kohdan väliltä. Siiven paksuuden tulee olla yli 10 % siiven leveydestä profiilin paksuimmasta kohdasta mitattuna. Siiven etureunassa, vakaimissa ja peräsimissä ei saa olla mitään eteentyöntyviä osia.

Lennokin tulee näyttää esikuvaltaan myös värityksen ja suurempien yksityiskohtien osalta. Kilpailijalla tulee olla mukanaan kilpailussa kolmitahokuvat lennokin esikuvana olevasta konetyypistä, vähintään mittakaavassa 1 :72 osoittaakseen koneen täyttävän vaaditut mitat. Lennokin ei tarvitse olla kilpailijan itsensä rakentama.

01.01.2010 alkaen uusille koneille:
Siiven etukuvanto: Jos siiven etukuvannossa on selvästi näkyvä niksaus/taite, tulee sellainen olla myös lennokissa.
Siiven yläkuvanto: Jos siiven yläkuvannon mukaan siipi on selvästi kaksoistrapetsinen, tai vastaava, tulee vastaava muoto olla myös lennokissa.
Jos alkuperäisessä koneessa on kiinteät laskutelineet, tai kiinteät kellukkeet, tulee sellaiset olla myös lennokissa.

 3.2 Moottori

Moottorissa on käytettävä äänenvaimentajaa ja on sallittua käyttää muuta kuin alkuperäisen valmistajan tekemää äänenvaimenninta. Moottorin ja vaimentimen välissä saa käyttää jatkopalaa, jolla vaimennin saadaan rungon ulkopuolelle. Kilpailijan tulee kyetä sammuttamaan moottori ilmassa riippumatta lennokin lentotilasta. Ainoastaan ducted fan -lennokeissa virityspillien käyttö on sallittua.

Suomen kansallinen sääntöpoikkeus vuodelle 2009-2010:
Kaikki minipillit ja pillit on kielletty. Tämä koskee myös MVVS moottoreiden mustia minipillejä. Äänenvaimentimen määritelmä 2-tahtimoottoreissa:
Pakokaasujen tulee mennä vaimenninkammioon sivusta ja vaimenninkammion tulee ylettyä sisääntulevan putken etupuolelle.
Vaimenninkammion pituus on korkeintaan 3,5 halkaisija mitattuna sisääntuloputken etureunasta ulostuloputken alkuun.
Kuva:


 

 3.3 Moottorin koko

Jos alkuperäisessä koneessa on kärkiväli ollut vähintään 12m ja mallissa on kärkiväli vähintään 1 metri, voidaan mallissa käyttää 0.21 kuutiotuuman moottoria. Niissä malleissa saa käyttää myös korkeintaan .30 kuutiotuuman nelitahtimoottoria. Mikäli alkuperäisessä koneessa on ollut vähintään 12m kärkiväli ja siipipinta-ala vähintään 25 neliömetriä, saa mallissa käyttää .25 kokoista kaksitahtimoottoria. Muissa malleissa saa käyttää .15 moottoreita. Kaikissa malleissa saa käyttää max .30 nelitahtimoottoreita.
Monimoottorisissa koneissa saa käyttää .15 moottoreita ja moottoreiden lukumäärän on oltava sama kuin esikuvassakin. Yksimoottorisissa puhallinkoneissa saa käyttää .25 moottoria. Sähkömoottoreita voi käyttää liitteen 3.4E mukaisten rajojen mukaan. Linkki.

01.01.2010 alkaen uusille koneille:
Jos alkuperäisessä koneessa on enemmän kuin yksi potkuri eri paikoissa, on myös lennokissa oltava sama lukumäärä potkureita ja moottoreita.

 3.4 Kierroslukurajat ja potkurin koko

Seuraava taulukko määrittää suurimman sallitun kierrosluvun ja käytettävän potkurin. Potkurin halkaisijaan lisättynä nousu (tuumina) ei saa ylittää taulukon arvoa.

 Moottorin koko / suurin kierrosluku / suurin potkurisumma

-.15 / 17000 / 12

-.21 / 16000 / 14

-.25 / 16000 / 14

-.30 4-tahti / 13000 / 15

01.01.2010 alkaen .21 ja .25 moottoreiden max kierrosluku on 15500.

Sähkömoottoria voidaan käyttää yllä olevien moottorikokojen tilalla ja niiden tarkemmat rajoitukset on kerrottu liitteessä 3.4E. Linkki.

3.4.1 Kierrosluvun mittaus 
Järjestävän yhteisön ja/tai päätuomarin päätöksellä voidaan tehdä kierrosluvun mittaus. Mittaus tehdään ennen lentoa valmistautumisen aikana. Kierrosluvun mittaus tehdään kaasuttimen kurkku täysin auki ja sillä neulaventtiilin säädöllä, jota käytetään kilpailussa. Mittausryhmällä tulee olla täysin vapaa käsittelyoikeus moottoriin, lennokkiin ja radiolähettimeen. Kilpailija on vastuussa siitä, että moottori on niiden rajoitusten mukainen, jotka todetaan kilpailun järjestäjän kierroslukumittarilla.

3.4.2 Kierroslukurajoituksen ylitys
Kilpailija on vastuussa siitä, että moottori on rajoitusten mukainen. Jos kierrosluku ylittää rajan 100rpm, tai enemmän, annetaan siitä -50p sakko, joka merkitään pelkurimaisen lennätyksen kohtaan lomakkeelle. Moottori tulee säätää sallitulle kierroslukualueelle ennen kuin kone voi saada lähtöluvan. Tämän jälkeen kilpailija ei saa enää säätää moottoria ilman tuomarin lupaa.
Kommentti: tavallisen kierroslukumittarin heitto voi olla noin 100rpm.

3.4.3 Potkuri
Vain potkurit, jotka ovat kilpailut järjestävässä maassa ostettavissa normaalista harrastekaupasta, ovat sallittuja. Potkurin tulee olla tyypiltään turvallinen ja kyseiseen käyttöön tarkoitettu. Sähkömoottoreihin tarkoitettujen potkurien käyttö polttomoottorissa on kielletty.

 3.5 lennokin paino

Sallitut minimipainot käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:

 Moottorikoko /  lennokin minimipaino (g ) (ilman polttoainetta)

-.10 / 500g

-.15 / 700g

-.21 / 1000g

-.25 / 1000g

-.30 4t / 1000g

-sähkö -liitteen 3.4E mukaisesti. Linkki.

-puhallinlennokki / 700g

-monimoottoriset / 1200g

 Kaikkien koneiden maksimipaino on 1700 g.

01.01.2010 alkaen uusille koneille:
- yksimoottoristen koneiden maksimipaino on 1500 g.
- monimoottoristen koneiden maksimipaino on 1700 g.

 3.6 Striimeri

Striimeri on 12+/-0,5m pitkä yksiosainen nauha. Sen tulee olla 10-15 mm leveä. Materiaalin tulee olla sellaista, että siitä voidaan todeta katkot. Striimerin tulee olla kosteudenkestävä. Striimeri kiinnitetään koneen perään ja se merkitään vapaasta päästä selkeällä merkillä (solmu tai värjäys tussikynällä).

 3.7 Kypärä

Yleisölinjan etupuolella olevien henkilöiden ( kilpailijat, avustajat, tuomarit jne.) tulee käyttää kypärää. Sen tulee peittää pään yläosa ja kestää lennokin suora törmäys.

 3.8 Radiolaitteisto

Jokaisen kilpailijan radiolaitteiston kantomatka tulee tarkastaa ennen kilpailua. Kilpailija on vastuussa radiolaitteiden asianmukaisesta toiminnasta.

 4. Kilpailu

4.1 Rakenne

Yhdessä erässä tulee olla vähintään kaksi ja enintään seitsemän kilpailijaa, jotka taistelevat toisiaan vastaan. Kun kaikki kilpailijat ovat lennättäneet tasan yhden erän, on lennetty yksi kierros. Seuraavat kierrokset tulee toteuttaa siten, että mahdollisimman moni pääsee lentämään mahdollisimman montaa eri lennättäjää vastaan. Kierrosten lukumääräksi suositellaan kolmea (3). Finaalissa kohtaavat seitsemän korkeimman pistemäärän saanutta lennättäjää. Lennättäjä jolla on eniten pisteitä finaalin jälkeen, on voittanut kilpailun.

 4.2 Taistelu

Taistelu jaetaan kolmeen osaan: valmistautumisjaksoon, valmiuteen ja ilmataisteluun.

 4.2.1 Valmistautuminen

Valmistautumisjakson pituuden päättävät kilpailunjärjestäjät. Suositus on seitsemän (7) minuuttia pienemmissä kilpailuissa. Valmistautuminen alkaa päätuomarin antaessa pillillä kolme signaalia ja huutamalla esim. "Seitsemän minuuttia valmiuteen". Valmistautumisjakson aikana saa suorittaa testilentoja. 30 sekuntia ennen valmistautumisjakson loppumista päätuomari antaa pillillä kaksi signaalia ja huutaa "30 sekuntia valmiuteen".
Kierroslukumittauksia saatetaan tehdä tässä välissä.

 4.2.2 Valmius

Valmius alkaa välittömästi valmistautumisjakson jälkeen päätuomarin huudettua "Valmius". Valmiuden aikana lennättäjien ja avustajien tulee olla valmiuslinjan takana. Kaikkien tarvikkeiden tulee jäädä starttipaikalle ja moottorit eivät saa olla käynnissä. Valmiuden pituus on päätuomarin ratkaistavissa.

 4.2.3 llmataistelu

llmataistelu alkaa päätuomarin antaessa yhden pitkän signaalin pillillä. Lennättäjät ja avustajat voivat nyt juosta koneilleen ja ottaa ne ilmaan. llmataistelu loppuu kun päätuomari antaa yhden pitkän signaalin pillillä. Lennättäjät voivat nyt lennättää vapaasti turvarajan etupuolella ja laskeutua omassa tahdissa. Kun kaikki lennokit ovat laskeutuneet, seuraava valmistautumisjakso voi alkaa.

 4.3 Avustajat

Jokaisella kilpailijalla saa olla yksi avustaja valmiusalueella ja pilottilinjalla.

 4.4 Lentöönlähtö

LentoonIähdön tulee tapahtua pilottilinjan ja turvarajan välistä. Jos streameri ei ole ehjä (ensimmäisessä) lentoonlähdössä, pisteitä ei lasketa ja koneen tulee laskeutua hakemaan uusi streameri.

 4.5 Lentoaikapisteet

Jokaista kolmea lennossa oltua sekuntia kohden kilpailija saa yhden pisteen. Maksimi lentoaika on seitsemän minuuttia. Lentoaikapisteiden laskenta alkaa heti lennon alusta. Maksimi lentoaikapisteet ovat 138p (6:54 min).

 4.6 Lentöönlähdöt

llmataistelun aikana lentoonlähtöjen lukumäärää ei ole rajoitettu. Kilpailijan tulee kuitenkin saada päätuomarilta lupa koneen noutamiseen turvarajan etupuolelta. Päätuomari varoittaa tällöin muita kilpailijoita ja huolehtii, että muut kilpailijan ovat tietoisia tilanteesta. LentoonIähtö tapahtuu oman starttipaikan edestä pilottilinjan ja turvarajan välistä. Uudelleen lähtö on mahdollinen vain, mikäli kone on jäänyt laskualueelle pysähdyttyään.

 4.7 Lennokin vaihtaminen

llmataistelun (erän) aikana lennokkia ei saa vaihtaa. Seuraavassa ilmataistelussa (erässä) saa käyttää toista lennokkia. Lennokilla tarkoitetaan runkoa ja siipeä.

 4.8 Rajan ylitys

Lennokki voi ylittää rajan joko ilmassa tai liikkuessaan maassa. Lentävän koneen katsotaan ylittäneen linjan kun se on selvästi rajan toisella puolella. Maassa olevan koneen katsotaan ylittäneen rajan kun yksi sen moottoreista on ylittänyt rajan

 4.9 Turvarajan ylitys

Kilpailijan ylittäessä koneellaan turvarajan ensimmäistä kertaa kilpailun aikana, häntä rankaistaan -200 pisteen pisterangaistuksella. Toisella kertaa koneen ylittäessä turvalinjan kilpailija hylätään välittömästi kilpailusta ja hänen on laskeuduttava heti mikäli kone on ilmassa. Hän säilyttää ennen toista turvarajan ylitystä kerätyt pisteet.

 4.10 Kadonnut striimeri

Lennättäjän vastuulla on nousta ilmaan lennokilla, johon on kiinnitetty oikean mittainen ja täyteen pituuteen vedetty striimeri. Laskeutumisen jälkeen kadonnut tai sekaantunut striimeri lasketaan katkaisuna (ei pluspisteitä). Jos striimeri on kadonnut laskeutumisen aikana, on tämä todistettava etsimällä kadonnut striimeri. Saadakseen ehjästä striimeristä bonus (+50) pisteet, on koneen oltava ilmassa vähintään 10 sekuntia.

 4.11 Striimerin katkaisu

Kilpailija, joka katkaisee striimerin vastustajan lennokista ilmassa, saa + 100 pistettä.

Mikäli koneeseen on tarttunut toisen kilpailijan striimeri, sen katkaisusta annetaan samat pisteet kuin varsinaisen streamerinkin katkaisusta. Tarttuneen streamerin menettämisestä ei kuitenkaan menetä katkeamattomasta streamerista tulevia pisteitä. Mikäli lennokissa on oman streamerin lisäksi muiden streamereita ja ne katkaistaan, tai oma streameri katkeaa monesta kohtaa samalla kerralla, lasketaan tämä yhdeksi katkaisuksi.

Mikäli katko tapahtuu samaan aikaan törmäyksestä johtuvan vastustajan pudotuksen kanssa (=samalla ohilennolla ), ei katkoa lasketa. (ei pisteitä)

 4.12 Yhteentörmäys

Mikäli kaksi tai useampia koneita selkeästi törmää, menetellään seuraavasti: Kilpailija, jonka kone jää ilmaan, voi päättää jatkaa lentoa ja hankkia lisäpisteitä. Pudotus tai lohdutuspisteitä ei jaeta. Lentoaika päättyy kun koneen runko osuu maahan.
 

 4.13 Pelkurimainen lennätys

Mikäli lennättäjä ei osallistu taisteluun 30 sekunnin aikana, tulee päätuomarin antaa hänelle varoitus. Mikäli kilpailija ei tämänkään jälkeen osallistu taisteluun seuraavan 30 sekunnin aikana, rankaistaan kilpailijaa -50 pistettä. Kilpailijan, joka varoituksen saatuaan ilmoittaa teknisistä ongelmista, tulee välittömästi yrittää laskeutua siten ettei siitä koidu vaaraa yleisölle tai kilpailijoille.

 4.14 Tasapeli

Jos loppupisteet kahden kilpailijan kesken ovat samat, voittaa se, joka on saanut suuremmat pisteet finaalissa. Jos pisteet ovat yhä tasan, voittaa se, jolla on suuremmat pisteet jossain alkukierroksilla lennetyissä erässä kilpailun aikana (poislukien finaali). Jos pisteet ovat yhä tasan, voittaa se, jolla on suurimmat yksittäiset pisteet joltain taistelulennolta koko kilpailun ajalta.

 4.15 Radiotaajuudet

Kilpailijan tulee voida lennättää vähintään kahdella eri taajuudella. Jos finaalissa kilpailijoilla on samoja taajuuksia, taajuuden vaihtaa se jolla on pienemmät yhteispisteet. Taajuuden vaihtamiseen täytyy antaa lisäaikaa, sillä valmistautuminen ei voi alkaa ennen kuin taajuus on vaihdettu. Mikäli kilpailija käyttää muuta kuin ilmoitettua taajuutta, on hän vastuussa, ettei toimi muiden kanssa samalla taajuudella.

 4.16. Valitukset

Mikäli sää menee erittäin huonoksi kilpailun aikana tai heti kun joku kilpailijoista valittaa huonosta säästä, tulee järjestää kilpailijoiden kesken äänestys siitä, että siirretäänkö kilpailua vai peruutetaanko se sekä kuinka kilpailun tuloksia käsitellään.

 4.17 Protesti

Jokainen kilpailija voi tehdä protestin tuomareiden päätöksistä. Protestista päätetään aina äänestämällä kilpailijoiden kesken. Tämä tulee aina tehdä niin pian kuin mahdollista protestin esittämisen jälkeen. Protestista peritään protestimaksu. Jos protesti hyväksytään, protestimaksu palautetaan.

 5. Tuomarit

5.1 Päätuomari

Päätuomari on vastuussa kilpailun yleisestä ajanotosta. Hän vastaa myös kilpailijoiden pysymisestä turvarajan takana ilmataistelun aikana. Vilpillinen toiminta tai sen yritys rankaistaan sulkemalla kilpailija kilpailusta. Tässä tapauksessa päätuomarin päätöksen tulee perustua kilpailijoiden äänestyspäätökseen.

 5.2 Turvallisuustuomari

Turvallisuustuomari on vastuussa kilpailun yleisestä turvallisuudesta. Tällä tuomarilla on korkeampi määräysvalta kuin päätuomarilla kilpailun turvallisuuteen liittyvissä seikoissa. Turvallisuustuomarin tulee varoittaa kaikista turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä erän aikana. Hänen tulee sijoittua siten, että hän näkee selvästi turvalinjan ylitykset. Hän on myös vastuussa siitä, ettei turvaverkkojen etupuolella tai 60m turvarajaa lähempänä ole yhtään henkilöä ilman kypärää.

 5.3 Lennätystuomari

Lennätystuomari valvoo ja merkitsee kilpailijan pisteet ja lentoajan. Lisäksi hän valvoo yhdessä turvallisuustuomarin kanssa turvalinjan ylitykset sekä pelkurimaisen lennätyksen. Lennätystuomari tarkastaa kilpailijan striimerin erän jälkeen. Lennätystuomarin tulee tarkastaa kone ennen lentoa ja välittömästi lennon jälkeen mahdollisten koneeseen tarttuneiden striimereiden tai niiden osien varalta. Tarkastus tehdään yhdessä kilpailijan kanssa, joka vahvistaa sen allekirjoituksellaan kilpailijakorttiin. Epäselvissä tilanteessa kutsutaan päätuomari paikalle ja hän tekee päätöksen välittömästi.

 6. Pisteet

Pisteiden jakamisessa käytetään seuraavaa taulukkoa. Osapisteitä ei anneta, eikä niitä tule käyttää laskettaessa pisteitä.

 6.1 Miinus/plus pisteet

Turvarajan ylitys (koskee koko päivää) -200p

Pelkurimainen lennätys -50p

Moottorin kierroslukurajan ylitys -50p

Oma striimeri katkaisematta (ehjä) lennon jälkeen +50p

Striimerin katkaisu + 100p

Jokaista kolmea lennettyä sekuntia kohden + 1p, max 138p.

 


Aces Finland 10.2.2009