Kirjallisuutta Iin Krunnien suojelualueesta


Suomalaiset luonnonsuojeluohjelmat suojelualuevarauksineen on suurimmalta osalta tehty vasta 1970-luvulla. Valtiovallan teettämissä ohjelmissa suojeluun on varattu useita alueita Perämerenkin alueelta. Pohjoisella Perämerellä on kuitenkin ollut pitkään varsin merkittävä yksityinen Krunnien suojelualue, johon kookkaiden Ulkokrunnin, Ristikarin ja Maakrunnin lisäksi kuuluu lukuisia pienehköjä kareja.

Kuva. Ulkokrunnin puupooki on kauos näkyvä tunnusmajakka aivan vanhan luotsilan läheisyydessä. Saarilla on tai on ollut myös useita muita merimerkkejä. Kuva pookista 1970-luvun asussa. Valok. E. Merilä.

Krunnit ovat Sarven saariston ohella Suomen puoleisen Pohjois-Perämeren huomattavin ulkosaaristo. Mantereen läheisimmät saaret sijaitsevat 11 kilometrin ja kauimmat 21 kilometrin etäisyydellä Iin rannikosta. Maakrunni-säätiö, joka hankki saaret omistukseensa, perustettiin Oulussa jo vuonna 1936. Käytännössä saarten linnusto ja kasvillisuus on ollut rauhoitettuna seuraavasta vuodesta lähtien. Maanmittaustoimien hitaus sodan aikaisessa ja sodan jälkeisessä asutustila-Suomessa aiheutti sen, että virallisesti saaret rauhoitettiin vasta vuonna 1956.

Krunnit on Hailuodon tapaan yksi parhaiten tunnettuja paikkoja Perämerellä. Varsinkin linnuista on perusteellista tietoutta vuosikymmenien takaakin. Uutteria Krunni-tutkijoita ovat olleet mm. Risto A. Väisänen, Eero ja Pekka Helle, Erkki Pulliainen ja Terttu Vartiainen. Luonnontieteilijöiden työskentelyä Krunneilla on osaltaan edesauttanut Oulun yliopiston Perämeren tutkimusasemalla saaressa toimipaikkana oleva vanha luotsila.


1901-1910

 • Suomalainen, E. W. 1908: Pari lappalaista vierasta Etelä- ja Keski-Suomessa. - Luonnon Ystävä 12: 196-199.
 • 1911-1920

  1921-1930

 • Merikallio, E. 1930: Oulun-, Haukiputaan ja Iin meriseudun linnusto. -(Pro Gradu) Merikallioarkisto, Oulun yliopiston Eläinmuseo.
 • 1931-1940

  1941-1950

 • Reinilä, K. T. 1942: Maakrunni-säätiön luonnonsuojelualue. -Suomen Luonto 1942:51-56.
 • Salkio, V. 1949: Kevät Perämeren ulkosaarilla. Lintuhavaintoja Maakrunnin luonnonsuojelualueelta -Suomen Luonto 8: 71-78. 71-85
 • Merikallio, E. 1950: Krunnien linnusto. Kvantitatiivinen tutkielma v. 1939. -Oulun Luonnonystäväin Yhd. Julk., A 1 (4):1-11.
 • 1951-1960
 • Vartiainen, T. 1951: Maakrunnin saariston kasvillisuudesta. Erityisesti maankohoamista silmälläpitäen. -Opinnäytetyö. Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos.
 • Salkio, V. 1952: Lintuhavaintoja Maakrunnista (Summary: Observations on the avifauna of the archipelago of Maakrunni). -Ornis Fennica 29:108-116.
 • Roivainen, H. 1953: Tietoja Ulkokrunnin (PP, Ii) suurperhosista.-Annales Ent. Fennici 19:25-29.
 • Roivainen, H. 1954: Ulkokrunnin (PP,Ii) putkilokasvit. -Oulun Luonnonystäväin Yhdistyksen Julkaisuja A II: 3-38.
 • Salkio, V. 1954: Muutamia eteläisten lintujen pohjoisia löytöpaikkoja. -Luonnon Tutkija 58: 30-31.
 • Vartiainen, T. 1954: Maakrunnin ja Ristikarin putkilokasvit. -Oulun Luonnonystäväin Yhdistyksen Julkaisuja A II:39-57.
 • Reinilä, E. 1959: Krunnien luonnonsuojelualue ja sen linnusto. -Oulu, Kaleva 14 s.
 • 1961-1970

 • Vartiainen, T. 1963: Kasvillisuudesta ja kasvistosta maankohoamisrannikolla. Krunnien saaristossa Perämerellä suoritettu tutkimus. -Lisensiaattitutkielma. Helsingin yliopiston kasvitieteen laitos. 244 s.
 • Grenquist, P. 1965: Changes in abudance of some duck and seabird populations off the coast of Finland 1949-1963. -Finnish Game Res. 27:1-114.
 • Vartiainen, T. 1967: Observations on the plant succession of the Islands of Krunnit, in the Gulf of Bothnia. -Aquilo Ser. Bot. 6:158-171.
 • Kauppi, M., Keränen, P. & I. Haahtela 1968: Helicigona (Arianta) arbustorum (L.)-maakotilon massaesiintymä Ulkokrunnin saarella (PP). -Luonnon Tutkija 72: 94.
 • Forsblom, N. 1969: Havaintoja rantahiekan mikrofaunasta Oulun ympäristössä ja Krunneilla. -LuK-tutkielma. Oulun yliopiston Eläintieteen laitos, 24 s.
 • Kleemola, A. 1969: On the spiders of the group of Krunnit (PP) with some notes on the species Sitticus tullgreni Holm. -Aquilo, Ser. Zool 8: 44-49.
 • 1971-1980

 • Kangas, P. 1971: Tutkimus Krunnien alueen karikkopohjien eläimistöstä sukellusmenetelmällä. -Pro gradu. Oulun yliopiston Eläintieteen laitos, 86 s.
 • Reinilä, E. 1972: Krunnien luonnonsuojelualue. -Moniste 10 s.
 • Väisänen R. A. 1972: Krunnien linnuston suojelu 1939-1971. (Summary: The protection of marine bird life on the Krunnit refuge). -Suomen Luonto 31:134-137.
 • Henttonen, M. 1972: Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelualueet. -Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto. Julkaisusarja A:15: 1-77. + liitekartta.
 • Väisänen, R. A. 1973: Establishment of colonies of Caspian tern Hydroprogne caspia by deserting flights in the northern Gulf of Bothnia. -Ornis Scand. 8: 47-60.
 • Väisänen, R. A. 1974: Timing of waterfowl breeding on the Krunnit Islands, Gulf of Bothnia. -Ornis Fennica 51: 61-84.
 • Helle, E. & Merilä, E. 1976: Pikkutiiran (Sterna albifrons) esiintymisestä Perämerellä. -Aureola 1: 53-62.
 • Hällfors, G. 1976: The plant cover of some littoral biotopes at Krunnit (NE Bothnian Bay). -Acta Univ. Oul. A 42. Biol. 3: 87-95.
 • Kangas, P. 1976: Littoral stony-bottom invertebrates in the Krunnit area of the Bothnian Bay. -Acta Univ. Oul. A 42. Biol. 3: 97-106.
 • Väisänen, R. A. & Järvinen, O. 1977: Quantitative structure and primary succcession of bird communities in a Finnish archipelago. - Ornis Scand. 8: 47-60.
 • Väisänen, R. A. & Järvinen, O. 1977: Dynamics of protected bird communities in a Finnish Archipelago. -J. Anim. Ecol. 46: 891-908.
 • Valtonen, T. 1977: Perämeren tutkimusasema. -Oulun Luonnonystäväin Yhdistys ry Tiedotuksia 2:2: 6-10.
 • Kuva. Vanha viihtyisä Ulkokrunnin luotsiasema on kunnostettu Oulun yliopiston Perämeren tutkimusaseman tukikohdaksi. Kuva on otettu vanhan pookin huipulta. Valok. E. Merilä.
 • Helle, E. & E. Merilä 1978: Pikkutiiran (Sterna albifrons) esiintymisestä Perämerellä 1974-1977. - Pohjois-Pohjanmaan Lintutieteellinen yhdistys r.y. Jäsentiedote 1/1978: 15-16.
 • Huusko, J. 1978: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet. - Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto A: 41, 164 s.
 • Pulliainen, E. 1978: Nesting of the Hawk Owl, Surnia ulula, and Shorteared Owl, Asio flammeus, and the food consumed by owls on the island of Ulkokrunni in the Bothnian Bay in 1977. -Aquilo Ser. Zool. 18:17-22.
 • Helle, E. & Helle, P. 1979: Changes in land bird populations on the Krunnit Islands in the Bothnian Bay, 1939-77. -Ornis Fennica 56: 137-147
 • Pulliainen, E., Elomaa, E., Oksanen, O. & Valkama, J. 1979: Haahka Somateria mollisima jälleen pesivänä Perämerellä.(Summary: The Eider nesting again in northern Botnian Bay). -Lintumies 14:82
 • Pulliainen, E. 1979: Itäkairasssa ja Krunneilla tehtävistä lintutieteellisistä tutkimuksista. -Sirri 4: 80.
 • Reinilä, E. 1980: Krunnit - merilinnuston suojelualue Perämerellä. -Pursisanomat 1980:4
 • Vartiainen, T. 1980: Succession of island vegetation in the land uplift area of the northernmost Gulf of Bothnia, Finland. -Acta Bot. Fennica 115:1-105.
 • Pullianen, E. & A. Marjakangas 1980: Eggshell thickness in eleven sea and shore bird species of the Botnian Bay. -Ornis Fennica 57: 65-70.
 • Timola, O. 1980: Sammakoita meressä talvehtimassa. -Luonnon Tutkija 84: 191.
 • 1981-1990

 • Helle, E. & Helle, P. 1982: Edge effect on forest bird densities om offshore islands in the northern Gulf of Bothnia. -Ann. Zool. Fennici 19: 165-169.
 • Tynjälä, M. 1983: Merihanhen Anser anser (L.) pesimäbiologiasta Iin Krunneilla vuosina 1977-1982. -Pro gradu. Oulun yliopisto, Eläintieteen laitos.
 • Markkola, J., Merilä, E., Rönkä, &. & Timola, O. 1983: Lisähavaintoja viitasammakon (Rana arvalis) esiintymisestä Perämeren rannikolla. - Oulun Luonnonystäväin yhdistys ry:n tiedotuksia 8:2:15-18.
 • Helle, E. & E. Pulliainen 1983: On the effiency of the line transect method: a study based on nest searching. -Ornis Fennica 60: 35-41.
 • Pulliainen, E. & Tynjälä, M. 1984: Merihanhen kannasta ja pesimäbiologiasta Iin Krunneilla vuosina 1977-83 (Summary: Population and breeding of the greylag goose (Anser anser) on the Krunnit Islands, northern Bothnian Bay, in 1977-83). -Suomen Riista 31: 5-12.
 • Merilä, E. & Timola, O. 1984: Perämeren tutkimusasema. -Oulun yliopiston tiedotuksia 20:9: 7-8.
 • Vatanen, I. 1985: Ulkokrunnin kasviyhdyskunnista ja kasvillisuuden sukkessiosta. -Pro gradu-tutkielma, Oulun yliopisto. Kasvitieteen laitos. 53 s. + 5 liitesivua.
 • Nieminen, P. 1986: Merihanhista ja niiden tarhauksesta Hailuodossa -Hailuodon Luonto 1:14-16.
 • Risku, M. 1986: Vesikasvien levinneisyys Suomen puoleisella Perämerellä. -Pro gradu. Oulun yliopiston kasvitieteen laitos 84 s. + 66 liitettä.
 • Lumme, T., Merilä, E., Räisänen, P. & Valtonen, T. 1986: Hietatokko, yleinen pikkukala koillisen Perämeren alueella. -Suomen Kalastuslehti 93: 18-20.
 • Helle, E., Helle, P. & Väisänen, R. A. 1988: Population trends among archipelago birds in the Krunnit sanctuary, northern Gulf of Bothnia, in 1939-85. -Ornis Fennica 65:1-12.
 • Vartiainen, T. 1988: Vegetation and development on the outer islands of the Bothnian Bay. -Vegetatio 77: 149-158.
 • Itämies, J., Salminen, J., Sjöman, U. & P. Tokola 1988: Perhosten levinneisyys Keski- ja Pohjois-Suomessa. Osa 3. Yökköset. -Oulun luonnonystäväin yhdistys. Oulun hyönteiskerho 49 s.
 • Risku, M. 1988: Vesikasvien levinneisyys Suomen puoleisella Perämerellä. -Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja Nro 107, 159 s.
 • Rytkönen, S. 1988: Neljän kahlaajalajin pesäpakoetäisyyksien ja -käyttäytymisen sopeutuminen predaatioon lisääntymispanosteorian valossa. -Pro gradu. Oulun yliopisto. Eläintieteen laitos.
 • Merilä, E,(toim) 1989: Sinikettuja Perämerellä, YLE, Oulu Radio, 8'37", ip-lähetys 16.5.1989
 • Hietala, M. 1989: IMAKE-projekti, Iijokisuun matkailupalvelujen kehittäminen, Loppuraportti 15.11.1989. -moniste (Ii) 34 s.
 • Korhonen, L. 1989: Oulun seudun uhanalaiset kasvit. -Pohjois-Poh-janmaan seutukaavaliitto B: 59. 127 s. + karttaliite(38 karttaa) + liite.
 • Merilä, E. & Vainio, M. 1990: Iin rannikon ja saarten luonnon perusselvitys. Kasvillisuus ja eläimistö, Yleinen osa -Ympäristöinstituutti / Mare Botnicum 53 s., Aluekuvaukset 69 s.
 • 1991-

 • Kemiläinen, H. & Kemppainen, S. 1991: Iin rannikon ja saarten luonnon perusselvitys, Geomorfologia. -Ympäristöinstituutti raportti 6/1991 52 s.
 • Rönkä, A. 1992: Vähiin käy ennen kuin loppuu - Perämeren lapinsirrien määrä ja levinneisyys. -Aureola 17: 100-108.
 • Caselius, R. 1992: Ulkokrunnin juoksuhämähäkkilajistosta (Araneae, Lycosidae) ja sen habitaattivalinnasta verrattuna mantereen lajistoon. -Pro gradu. Oulun yliopiston Eläintieteen laitos. 79 s. + liitteet.
 • Caselius, R. & J. Itämies 1993: The wolfpider fauna (Araneae, Lycosidae) on an island in the northern Bothnian Bay and on the mainland coast. -Bothnian Bay Reports 6: 3-22.
 • Salmela, A., Eskelinen, O. & J. Huusko 1993:Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1. - Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto A:155: 209 s. Scenery from Ii/Ulkokrunnin majakka
 • Rönkä, A. 1996: Distribution, status and population trends in the Temminck's Stint Calidris temminckii in the Finnish Bothnian Bay. ( Selostus: Lapinsirrin Calidris temminckii esiintyminen ja kannanmuutokset Suomen Perämeren rannikolla). -Ornis Fennica 73: 1-11.**

 • Ilmoita huomaamistasi virheistä ja puutteista

  eikka@netppl.fi

  Bibliografian aihepiiriin kuuluva kirjoituksesi tulee heti "löytyessään" liitetyksi tiedostoon. Halutessasi varmistaa nopean listauksen ja luokittelun toimita eripainos tai valokopio kirjoituksestasi tiedoston ylläpitäjälle. Tämä on tähdellistä varsinkin silloin, kun kirjoituksesi on jossain vaikeasti tavoitettavassa sarjassa.