Huomioita PTV-01 radio-osasta

Jouni Verronen, oh8ro 2004


Yleistä

Radio on speksattu toimimaan alueella 146...174 MHz. Käytetty Mitsubishin TX tehomoduli M67748H on speksattu alueelle 150...175 MHz. (kytkentäkaaviossa moduli M57796H).
2 m amatöörialue on siten periaatteessa speksien ulkopuolella, mutta siinä rajalla. Käytännössä VCO:n säätöjännite hipoo alarajaa RX-tilassa. Mitatussa kappaleessa näytti 145 MHz hyvin lukittuvan, mutta ei välttämättä ole 100% varmaa kaikissa koneissa. VCO näyttää niin hyvin purkitetulta, että sen virittäminen lienee vaikeaa.

RX ja TX käyttävät yhteistä VCO:ta. Bufferoidulla VCO:n säätöjännitteellä ohjataan RX:n RF-suodattimien kapasitanssidiodeja. TP1:stä voi mitata tämän jännitteen.

IF on leveämpää mallia, tarkoitettu 3 kHz deviaatiolle.

VCO lukittui alueella 115... 175 MHz (TX), vastaavat TP1 jännitteet 1.1...12.6 V.

Vastaanotossa LO on alapuolella, 1.IF 21.4 MHz. 145 MHz kuuntelutaajuudella TP1:n jännite oli 2.0 V. Viritysohje pitää hyväksyttävänä alakanavalla 1.4...2.4 V.

Vastaanottimen RF-suodattimissa kapasitanssidiodien matala säätöjännite ei paranna IMD-arvoja eikä päästövaimennusta. Koska amatöörikäytössä kapea taajuusalue riittää, kapasitanssidiodit voisi ottaa poiskin ja vaihtaa vastaavasti suurempikapasitanssiset kerkot. Toinen asia on, onko tinaamisesta ja uudelleenvirityksestä merkittävää käytännön hyötyä. Herkkyys näyttäisi olevan hyvä.

TX-modulin hyötysuhde saattaisi vähän parantua sopivalla virityksellä.

Liitännät

+12V (1/J2)
käyttöjännite

Enable (2/J2)
Menee suoraan 4094:n pinniin 15 (output enable). Jos taso on 0, eivät radio-osan asteet saa käyttöjännitteitä riippumatta annetusta komentosanasta. Tulee olla +5 V normaalisti.

AF in (3/J2)
Kytkeytyy yhteen AF out pinnin (4/J3) kanssa, eli menee FM-ilmaisimen outputtiin ja AF-asteille.

Power (4/J2)
tehonsäätövastuksen liitäntä, kts tehonsäätömittauksia

Audio out (5/J2)
kovaäänisliitäntä, 8 ohm (tai suurempi)

BZ in (6/J2)
Tähän voi syöttää logiikalta piippauksia ym. Menee AF-tehovahvistimelle tasonsäädön ja mykistyskytkimen takaa, joten nämä eivät vaikuta. Taso n. 26 mV täyteen ohjaukseen.

S-mittari (7/J2)
Kuunneltavan signaalin voimakkuuteen verrannollinen jännite (RSSI) on saatavissa pinnissä . Tähän voi haluttaessa liittää sopivalla sarjavastuksella varustetun uA-mittarin osoittamaan signaalitasoa. Alla oleva kuva esittää mitattua RSSI-jännitettä signaalitason funktiona. Maksimitaso on n. 2.25 V. Ei kovin hyvä lineaarisuus eikä dynamiikka, mutta toimii jo varsin pienillä signaalitasoilla.

Busy signaali (3/J3)
Jännite on 5 V, jos RF-signaali ylittää asetetun kohinasalvan toimintakynnyksen, muuten 0. Kynnystasoa säädetään trimmerillä R109, säätöalue n. -132...-122 dBm (herkentyy vastapäivään). Busy-signaali saadaan mittaamalla FM-ilmaisimelta tulevaa ylempitaajuista kohinaa, joka alkaa nousta RX:n herkkyysrajalla. Se ei suoraan ohjaa radion mykistystä, kuten on tavallista puheradioissa. Radio on mahdollista modifioida siten, että busy-signaali ohjaa mykistyksen kytkentäfettiä. Prosessori- tai PC-ohjauksessa prosessori voisi periaatteessa myös kytätä busy-signaalia ja ohjata komentosanalla mykistystä.

AF out (4/J3)
Tulee suoraan välitaajuuspiiriltä, mitattiin 250 mVrms.

TXdata in (5/J3)
Toinen input mic.vahvistimelle. Ei näkynyt deviaatiota kun syötettiin signaalia??

Tone in (6/J3)
Menee modulointilinjaan mic.vahvistimen ja deviaation säädön R130 ohi. Mikrofonivahvistin ei rajoita amplitudia eikä kaistaa. Vaihemoduloi, signaalitaso melko suuri. Ei tutkittu tarkemmin.

Mic in (7/J3)
Mitattu jännitetaso 3 KHz deviaatiolle oli 7 mVrms deviaation säätö (R130) lähes maksimissaan. Deviaatio kasvaa vastapäivään. Deviaation rajoitus näyttäisi olevan mukana ja OK. Kun AF tason nosti 70 mV:iin, nousi deviaatio 4.8 kHz:iin

  
    Särö oli n. 1.6 % ilman suodattimia
          1.0 % CCITT psof
(dev. 3 kHz/ mod. 1kHz)

Unlock output (8/J3)
Jännite nousee ylös, n. 4 V, jos PLL irtoaa lukosta. Tähän kannattaa panna punainen led hälyttämään häiriöstä. PNP aste antaa helposti pari mA virtaa, joka riittää uusille ledeille. Vaihelukituspiirin putoaminen lukosta ei suoraan ohjaa TX-tasoa alas, kuten voisi pitää suositeltavana.

Seuraavilla ohjelmoidaan laite. Selostettu PC-ohjauksen yhteydessä.

PLL_STB (9/J3)
Syntepiirin MB1504 strobe

Data(10/J3)
Sarjadata MB1504:lle ja 4094:lle

Clock (11/J3)
Yhteinen kellopulssi

4094_STB (12/J3)
Siirtorekisterin 4094 strobe

Tässä vielä kuva liittimistä.

Takaisin


Back to the FrontPage