Tässä on toistaiseksi vain MDR-150 radioiden mittauksia.

...


MDR-150 radiot

Jouni Verronen, OH8RO 2004, 2005


Suomen radioamatöörit saivat keväällä 2004 lahjoituksena useita satoja käyttämättömiä VHF-alueen dataradioita, joista oli tullut epäkuranttia tavaraa. Näistä oli ajatuksena modifioida viestilaitteita vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) käyttöön. Sittemmin muutostyö, Hamdr-projekti, lähtikin hyvin käyntiin.

Halusin antaa vähän sivustatukea projektille selvittämällä laitteen radio-osan toimintaa ja tekemällä RF-mittauksia sillä kalustolla mitä minulla oli käytettävissä.

Seuraava materiaali koskee pelkästään radio-osaa, ei prosessorilevyn toimintaa tai uudelleen ohjelmointia. Alkuperäinen prosessorilevyltä tuleva liitäntä avattiin, ja radio-osaa ohjattiin mittauksissa tähän tarkoitukseen tehdyllä PC-ohjelmalla.

Tulokset perustuvat yhden kappaleen mittauksiin, MDR-150, n:o 710582,
dokumentit rompulla PEPA-MDR Ver:2.1.
Radio-osa kulkee nimellä PTV-01.
Viittauksia on pääasiassa kytkentäkaavioon, full.pdf.

Radio-osan ohjaus PC:llä
Radio-osan ohjausta varten tein PC-ohjelman HDR150C1. PC ohjaa radio-osaa rinnakkaisportista.
Selostettu radio-osan ohjausta ja PC-liitäntää.

Huomioita radio-osasta
Radio-osan peruspiirteet, selostettu liitäntää ulos ja jännitetasoja

Mittauksia
Joitakin laitteen käyttömahdollisuuksien kannalta olennaisia mittauksia

Modifiointi
Toistaiseksi lyhyt lista

Back to the FrontPage