PTV-01 radio-osan ohjaus PC:llä

Jouni Verronen, oh8ro 2004


Syntepiirien ohjauksessa PC on kätevä ensivaiheen työkalu, jota voi käyttää mittauksissa, vaikka myöhemmin käyttäisi muuta kontrolleria.

Olen aikaisemmin tehnyt näitä pikku kommandereita eri syntepiireille ja niiden pohjalta nikkaroin HDR150C1-ohjelman tähän hamikäyttöön.

Se ohjaa radio-osaa PC:n printteriportista. Siinä voidaan määrittää kaikki olennaiset asetukset kahdelle tilalle, jotka ladataan radioon omilla näppäimillään.

Ohjelma on hyödyllinen tutustuttaessa radio-osaan ja testattaessa, että laite siltä osin toimii. Hätätilassa sitä voinee käyttää kusonpidossa, kun määrittelee toisen tilan RX-tilaksi ja toisen TX-tilaksi. Vaikka vähän kömpelö se siihen on. Ohjelma ei ole idioottivarma. PLL:n varoitusledi ja virtamittari on hyvä olla kytkettynä. Esim. jos PC sammutetaan ja radiossa on virrat päällä, voi syntyä virhetoiminta.

F1:n alta löytyy jonkin verran opastusta, mitä tulee käytön yksityiskohtiin. Ohjelma toimii ainakin W98:n dos tilassa ja vanhemmissa doseissa, mutta ei varmasti NT:n alla. Mitä tulee PC-vaatimuksiin, niin lähes mikä vain mutta VGA-näyttö.

Tässä kuva putkelta

Download hdr150c1.zip.
(Tämä HTM-materiaali on mukana.)

Liitäntä tietokoneeseen

Radio-osan reunassa on kaksi peräkkäistä riviliitintä , J2 (7 pinniä) ja J3 (12 pinniä) käyttöjännitteitä, ohjauksia, ja muita liitäntäsignaaleja varten, joista johdot menevät prosessorin ym. sisältävälle pääpiirilevylle. J2 ja J3 jako vastaa kytkentäkaavion, full.pdf, merkintää. Telemicin dokumenteissa pinnit on numeroitu 1...19.

Radio-osa voidaan helposti palauttaa taas alkuperäiseen tai muuhun prosessoriohjaukseen haluttaessa, jos muuttaa prosessorilevypuolen liitännän tinaliitoksesta riviliittimiksi (1"/10 = 2.54 mm vakiorasteri) ja tekee samanlaisen liittimen PC:n liitäntäelektroniikalle. Liittimet J2 ja J3 radiolevyllä ovat epäkäytännöllisen pienet edestakaiseen irroitteluun (1"/20 väli), vaikka niille vastakappaleita jostain löytyisikin.

Radio-osan piirilevyllä CMOS-piiri 4094 (Udd 5 V) on kytketty suoraan liittimelle J3, mutta syntepiirille MD1504 - jossa on matalampi käyttöjännite, n. 3 V - menevissä linjoissa on sarjadiodi ja sen takana ylösvetovastus samaan tapaan kuin AD9854 DDS:n ohjauksessa aikoinaan käyttämässäni liitännässä. Tämä rajoittaa vähän vaihtoehtoja.

Alla oleva kuva esittää liitäntää, jossa on käytetty NPN-transistoreilla toteutettuja inverttereitä. Transistorien suurehkot kantavastukset suojaavat kohtalaisen hyvin vikavirroilta ja pieniltä ylijännitteiltä. Kenttäkäytössä optoeristimet olisi varmempi suoja, jos runkojen välille syntyy jännitteitä esim. kaapelia irroitettaessa. Datasiirto on sen verran hidas, pulssinpituus luokkaa 10 us, että kunnollista terminointia johdolle ei vaadita. Pulssit eivät näyttäneet paljon vääristyvän 4 m kaapelia käytettäessä.

Transistorit voivat olla tavallisia yleistransistoreja, 2N3904 tms. Itse käytin MUN2211T1-transistoreja, joissa 10 kohm vastukset ovat sisäänrakennettuina.

Ohjaus

Radio-osaa ohjataan sarjamuodossa annetuilla ohjaussanoilla. Databitti luetaan sisään positiivisellä kellopulssilla ja riippuen siitä, käykö lopuksi ylhäällä PLL_STB vai SR_STB (4094_STB), menee sarjabittien muodostama data vaihelukituspiiriin MB1504 tai siirtorekisteriin 4094. Vaihelukituspiiriin menevillä ohjaussanoilla määrätään sen jakoluvut ja siten taajuus. Ohjelma laskee jakoluvut annetuista taajuuksista.

Siirtorekisteriin 4094 menevän komentosanan biteillä ohjataan eri asteille tulevaa käyttöjännitettä sekä AF-signaalitien mykistystä seuraavasti:

    Q1   
    Q2   audio tehoaste, 0 päällä / 1 pois
    Q3   syntepiiri, 0 päällä / 1 pois 
    Q4   VCO, 0 päällä / 1 pois 
    Q5   RX-asteet, 0 päällä / 1 pois
    Q6   TX-asteet, 0 päällä / 1 pois
    Q7   
    Q8   AF mykistyskytkin, 0 läpi / 1 poikki
Q1 ja Q7 eivät ole käytössä. Näitä on periaatteessa mahdollista käyttää lisätoimintoja ohjaamaan. Q6 pääosin määrittää, onko TX- vai RX-tila päällä. Kun Q6=0, kytkeytyy +5 V jännite TX-ketjun transistorien kantapiireille ja PIN-diodi kytkee TX:n antenniin. Sama + 5 V on käyttöjännitteenä mikrofonivahvistimelle ja ohjaa modulointilinjan mykistykseen RX-tilassa.
    Siten TX-tilassa:

    Q2   audio tehoaste  1 pois
    Q3   syntepiiri    0 päällä
    Q4   VCO       0 päällä
    Q5   RX-asteet    1 pois
    Q6   TX-asteet    0 päällä
    Q8   AF mykistys   1 AF poikki     


    Ja RX-tilassa:

    Q2   audio tehoaste  0 päällä
    Q3   syntepiiri    0 päällä
    Q4   VCO       0 päällä
    Q5   RX-asteet    0 päällä
    Q6   TX-asteet    1 pois
    Q8   AF mykistys   0 AF läpi     

Yhteisen VCO:n takia uusi taajuus ladataan syntesoijaan aina vaihdettaessa RX-tilasta TX-tilaan tai päinvastoin. Koska vaatii oman aikansa, ennen kuin taajuus on asettunut, on tärkeää, että TX-teho ei nouse ylös tätä ennen (mikäli teho menee ulos).

Tilan vaihtoon on ohjelmoitu viive Tw ja TX-teho nousee vasta kun tämä aika on kulunut synten latauksesta. Sopiva arvo voisi olla n. 30 ms Vastaavasti vastaanotossa mykistys on päällä viiveen Tw ajan aina latauksen jälkeen.

Takaisin


Back to the FrontPage