< >

"Suuntauksena on ihmisten kokemien oireiden pitäminen sellaisenaan sairauksina pohtimatta sen kummemmin, onko kyseessä normaali, terve reagointi erilaisiin elämäntilanteisiin (tässä: mun mielestä suolistotulehdukset ovat vieraiden aineiden yhteis ja- myrkkyvaikutusta elimistössä) vai lääketieteellisesti varmennettavissa oleva sairaus." - Markku Myllykangas -

 

Jukka Marniemen teksti (alku tässä) jatkuu: 2. Orgaanisia ravinnon saasteita ovat mm.

  • On olemassa myös luonnossa nopeasti hajoavia torjunta-aineita (mm.parationi), jotka ovat taas akuutteina myrkkyinä erittäin vaarallisia. Monet muut klooratut hiilivedyt kuin edellä mainitut torjunta-aineet (esim. PCB) ovat polysyklisten hiilivetyjen, pesu - ja desinfiointiaineiden sekä orgaanisten liuottimien ohella tärkeimpiä ravinnon orgaanisista saasteista. Myös kloorattuja hiilivetyjä kuten PCB:tä ja DDT:tä käsitellään tässä kurssissa esimerkinluonteisesti erikseen.

Suomessa on kansainvälisesti ottaen melko tarkka elintarvikelainsäädäntö ja valvonta, mm. torjunta-ainelaki. Tuontielintarvikkeet ovat maassamme olleet ongelmana. Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen ja Valtion eläinlääketieteellisen laitoksen suorittamissa tarkastuksissa on voitu todeta, että Suomessa tuotetuissa elintarvikeissa esim. DDT-pitoisuudet ovat olleet vain murto-osia muiden maiden tasosta.

 

Lisäaineiden käyttöä elintarvikeissa pidetään maailman terveysjärjestön mukaan oikeutettuna, jos ne:

- parantavat säilyvyyttä

- parantavat esteettistä arvoa, tai

- parantavat prosessointia, minkä tavoitteena on parempi tuote.

 

Käyttöä pidetään kiellettävänä, jos

- pyritään peittämään virheellisyyttä,

- aineet vähentävät ravintoarvoa,

- aiheuttavat terveydellistä vaaraa, mikä on erittäin tärkeä lisäaineiden käyttöä säätelevä tekijä   (huom. nitriitit!).

 

Lisäainekysymystä vaikeuttaa huomattavasti se, että uuden lisäaineen turvallisten käyttömuotojen kehittäminen on hyvin kallista."

Jukka Marniemen tekstit ovat vuodelta 1984

 

Olen saanut elintarvikevirastosta Pirjo- Liisa Penttilältä tietoa myöhemmin vuosikausia sitten:

"arominvahventeiden osalta niihin kuuluvat proteiinihydrolysaatit eivät enää ole lisäaineita, joilla on tietynlainen hyväksymismenettely Eu:ssa. Ne ovatkin - olleet koko EU-kauden valmistusaineita  ja silloin niistä vastaa tuotteen valmistaja.

 

"Elimistön toiminnallisiin muutoksiin ei aina pystytä osoittamaan biokemiallista tai morfologisia syitä. Näin käy usein hermostollisten tai psyykkisten ilmenemismuotojen (päänsärky, pahoinvointi, uneliaisuus, humala, sekavuus, hallusinaatiot jne.) ja sisäelimistön häiriöiden kohdalla (sydämen rytmihäiriöt, suolen motiliteetin häiriöt jne.). Vaikutukset voivat silti kohdistua hyvin spesifisiin kohtiin kudoksissa ja välittyä monimutkaisten säätelyjärjestelmien kautta. Toimintahäiriöt yleensä korjaantuvat, kun toksisuuden aiheuttaja poistuu elimistöstä." -H.Komulainen ja J.Tuomisto -

sivu on osa suurempaa kokonaisuutta

sivun alkuun